อาจารย์ราชภัฏโคราช สุดเจ๋ง สร้างสรรค์ผลงานของที่ระลึกเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประกวดออกแบบสินค้าที่ระลึก ระดับประเทศ

วันที่:Thursday,20 August 2020สร้างโดย:Admin

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ดวงขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงานว่า “นวัตกรรมการสร้างสินค้าที่ระลึกจากภูมิปัญญาช่างปั้นดินเผาด่านเกวียนเพื่อสืบสานองค์ความรู้สู่เยาวชนในท้องถิ่น” จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Souvenir Design Contest:The splendid Journey of Thailand 2020 จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานมอบรางวัล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพฯ

   สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับงบทุนวิจัยประมาณแผ่นดิน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน มาผสมสานกับนวัตกรรมสมัยให้เกิดเป็นชิ้นงานการออกแบบสินค้าที่ระลึกสวยงาม พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับการเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ซึ่งการประกวดออกแบบนวัตกรรมสินค้าที่ระลึกฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อค้นหาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ มาส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย หลังสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลาย โดยเป็นสินค้าที่มีความเหมาะสมในการจัดจำหน่ายเป็นของที่ระลึกตามสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค หรือร้านค้าในสนามบินต่าง ๆ สำหรับต้อนรับการกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์ Covid-19 ที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ผลงานต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นที่น่าประทับใจ จนทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินึกถึง และอยากกลับมาเที่ยวซ้ำ