มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา มีทอง

วันที่:Friday,12 June 2020สร้างโดย:Admin

ปรบมือรัวๆ ให้กับ #ราชภัฏคนเก่ง 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา มีทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 ระดับอายุ 21-25 ปี จากผลงาน ชื่อ "แนวกินอีสาน 3" เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม