นักศึกษา ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพด้านไอที เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน NSC 2020

วันที่:Thursday,26 March 2020สร้างโดย:Admin

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำ นายเกียรติยศ คำหาญพล นายอนณ พีระธรรม และนายอภิสิทธิ์ หมั่นคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส่งผลงาน หุ่นยนต์ตัดหญ้าอิจฉริยะ เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โชว์ศักยภาพพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน จำนวน 3,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร อาจารย์ประจำสาขาวิชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา