นศ. ราชภัฏโคราช ฝีมือปลายพู่กันสุดเจ๋ง รับ 200,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 9

วันที่:Wednesday,08 April 2020สร้างโดย:Admin

   สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานทางศิลปะ ชื่อผลงาน “ชุมชนอบอุ่นพัฒนา” ประเภท ภาพพิมพ์แกะไม้ สร้างสรรค์ผลงานโดย นายคเณศ แสนศรีลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “สยามเมืองยิ้ม” ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝีมือทางศิลปะสุดเจ๋ง สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ Excellent Prize “ศิลปกรรมช้างเผือก” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 200,000 บาท พร้อมทั้งผลงานที่มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 55 ชิ้น นำไปจัดแสดง ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-24 พฤษภาคม 2563 ณ ชั้น 7 Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพฯ และในส่วนกำหนดการเข้ารับพระราชทานรางวัลได้มีการเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสถานการณ์เป็นปกติผู้จัดงานจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง

   การจัดประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 9 จัดโดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบ่งออกเป็น ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ในรูปแบบรูปธรรม (Realistic) หรือศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative art) มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าพร้อมนำเสนอต่อสาธารณชน ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นเวที

  ให้เหล่าศิลปินได้แสดงถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) ซึ่งยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่นสำคัญ