นศ. นิเทศฯ ม.ราชภัฏโคราช “เก่ง”

วันที่:Tuesday,01 December 2020สร้างโดย:Admin

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายสุรชัย ใจหมั่น นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย รุ่นที่ 18” ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 23 คน จาก 14 สถาบันการศึกษา ระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ 3 วัน 2 คืน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อการผลิตชิ้นงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 1 ชิ้น ส่งเข้าประกวดต่อไป