การเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อประกอบการร้านค้าจําหน่ายอาหาร

วันที่:Friday,19 March 2021สร้างโดย:Admin

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง การเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อประกอบการร้านค้าจําหน่ายอาหาร