รับสมัครเยาวชนทั่วประเทศ ค้นหาที่สุดแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง AR VR MR ด้วย Unity

วันที่:Wednesday,01 September 2021สร้างโดย:Admin


โอกาสพิเศษสำหรับเยาวชนไทยสมัครที่มีอายุระหว่าง 15-23 ปี
สมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น”
ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ มูลค่ารวมกว่าสองแสนบาท!!!
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้เข้ารับการอบรมออนไลน์ และสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง เพื่อส่งเข้าประกวด


โดยมี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันดังกล่าว เพื่อต่อยอดการนำผลงานจากการแข่งขัน ไปใช่เพื่อส่งเสริมทางด้า
การท่องเที่ยว และการเกษตร ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
เยาวชนผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ผ่านทาง www.depa3r.com
**พิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครการ Hackathailand โครงการพิเศษจากทาง depa **