ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคปกติ เทอม 2/2563

วันที่:Monday,29 March 2021สร้างโดย:Admin

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ เฉพาะภาคปกติ เทอม 2/2563
ตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายน 2564

*** นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้

เทอม 1/2563
เทอม 3/2562
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คลิก 
http://apro.nrru.ac.th/apro/show_newsimg.php?id=47d1e990583c9c67424d369f3414728e&fbclid=IwAR1GzzCQf8jxFp65YnGIsj8oUKOC8PbRKvuJGrl--TQLb492xwGOyMxM5bM