กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่:Wednesday,22 July 2020สร้างโดย:Admin

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง  กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


===คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด===