กลับมาอีกครั้ง ! เพื่อสร้างความภาคภูมิให้ชาวราชภัฏโคราช มหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช “เต๊อะเติน เพลินภูมิ”

วันที่:Wednesday,17 March 2021สร้างโดย:PR nrru

        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญสัมผัสกลิ่นอายแห่งศิลปวัฒนธรรม รวมของดี ทรงคุณค่า...น่าจดจำ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช “เต๊อะเติน เพลินภูมิ” ภายใต้โครงการยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ต่อการสร้างอัตลักษณ์และจุดเน้นที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พบกับกิจกรรม “แต่งไทย ใส่บาตร” วิถีดีงามอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวราชภัฏโคราชยาวนานกว่า 20 ปี การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 การเปิดตัว “อุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมโคราช” แหล่งเรียนรู้ที่เล่าเรื่องเมืองโคราชอย่างสมบูรณ์แบบแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมา การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย“ศิลปวัฒนธรรมอีสาน” กิจกรรมหนังสือวัฒนธรรมมีชีวิตบอกเล่าอดีต สู่ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต โดย KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลาดนัดวัฒนธรรมและมหกรรมสินค้าชุมชน “โคราชเล่าเรื่องเมืองผ้า” ชมการแสดงวงโปงลาง ชนะเลิศถ้วยพระราชทานและแชมป์ประเทศไทย 2 ปีซ้อน “สายแนนลำตะคอง”และมินิไลน์แอนด์ซาวด์“เล่าเรื่องเมืองพุทธ”

        ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดหมอเพลงโคราช หรือ ศึกษารายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักศิลปะฯ อาคาร 10 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010,1013