นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ให้เข้ากลุ่ม facebook

วันที่:Tuesday,29 June 2021สร้างโดย:Admin

ประชาสัมพันธ์

   ขอให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เข้ากลุ่ม facebook
ตามลิงค์ข้างล่างนี้ เพื่อรับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของหลักสูตรฯ 

https://www.facebook.com/groups/1446684192363151/

นักศึกษาภาษาจีน’64 ม.ราชภัฏนครราชสีมา