ม.ราชภัฏโคราช เร่งส่งทีมงานคณะพยาบาลศาสตร์ ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพ เยียวยาจิตใจผู้สูงอายุและผู้ประสบภัยบ้านลำเชิงไกร

วันที่:Wednesday,29 September 2021สร้างโดย:Admin

   วันที่ 29 กันยายน 2564 ทีมงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เร่งลงพื้นที่ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง และกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลโคกสูง ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ประสบภัยบ้านลำเชิงไกรที่อพยพหนีภัยน้ำท่วมมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักคอยชุมชนผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัญหาสุขภาพที่พบ คือ มีผื่นและเชื้อราที่เท้าเนื่องจากลุยน้ำ ทีมงานได้ใช้เวชภัณฑ์จากกองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ รพ.สต.โคกสูง โดยพบว่าขณะนี้เวชภัณฑ์ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่กำลังเร่งประสานขอเวชภัณฑ์เพิ่มเติมแล้ว ด้านการดูแลสุขภาพจิต ได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (สสจ.) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เข้าดูแลสุขภาพจิตให้กับประชาชน และประสานงานในการจัดส่งอาจารย์จากสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในวันที่ 30 กันยายน 2564

   การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรจิตอาสา ได้ลงพื้นที่มอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้แก่พี่น้องประชาชนบ้านลำเชิงไกร พร้อมพูดคุยเพื่อรับฟังสถานการณ์และความช่วยเหลือที่ยังขาดแคลน จากการรับฟังปัญหาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งทีมงานคณะพยาบาลศาสตร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อื่น ๆ โดยผู้สนใจร่วมสบทบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถบริจาคได้ที่ จุดรับบริจาคบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ประตู 2 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564