กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

วันที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ adminweb