ช่องทางการรับฟังแสดงความคิดเห็น
สำหรับบุคลากรภายนอก


*** หมายเหตุ สามารถแนบไฟล์ข้อมูล/ ไฟล์รูปภาพได้ ขนาดไม่เกิน 1 MB
ข้อตกลงเบื้องต้น    - ข้อความที่ท่านส่งไปจะต้องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เช่น การเรียนการสอนหรือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   - ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหายใด ๆ    - ไม่เป็นข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล โปรแกรมวิชา ชั้นปี    - หากต้องการให้ตอบข้อความที่ท่านได้ส่งมา กรุณาระบุอีเมลล์ด้วย