กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนพัฒนาบุคลากร

ปีงบประมาณ 2562

► แผนพัฒนาบุคลากร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2562 

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2561

► แผนพัฒนาบุคลากร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2561 

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2560

► แผนพัฒนาบุคลากร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2560

     คลิกที่นี่ ⇒ ดาวน์โหลด

วันที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin