กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการจ่ายเงินคืนนักศึกษาตามมาตรการให้การช่วยเหลือนักศึกษาลดค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 1/2563


กำหนดการจ่ายเงินคืนนักศึกษาตามมาตรการให้การช่วยเหลือนักศึกษาลดค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 1/2563 ⇒ คลิกดาวน์โหลด

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถดูรายชื่อผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินคืนที่ ป้ายประชาสัมพันธ์บอกเล่าข่าวสารงานทะเบียน บริเวณหน้าห้องกองคลัง อาคาร 9 ชั้น 1

 

วันที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin