กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เอกสารหลักฐาน แนวทางการเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และแบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่าย


เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ⇒ คลิกดาว์นโหลด

แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ⇒ คลิกดาว์นโหลด

แบบฟอร์มหนังสือส่งมอบงาน ⇒ ดาว์นโหลดไฟล์ PDF   ดาว์นโหลดไฟล์ Word

แบบฟอร์มขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ⇒ คลิกดาว์นโหลด

 

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin