กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อนักศีกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้การช่วยเหลือนักศึกษาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563


►ตรวจสอบรายชื่อนักศีกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้การช่วยเหลือนักศึกษาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา                  ภาคการศึกษาที่ 3/2563  ⇒ ดาวน์โหลด

►แนวทางการจ่ายเงินคืนนักศึกษาตามมาตราการช่วยเหลือภาคการศึกษาที่ 3/2563 ⇒ ดาวน์โหลด

►ระบบยืนยันการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2564

(เข้าระบบด้วย User และ Password ที่เข้าดูผลการเรียน) ⇒ คลิกเข้าสู่ระบบ

(กรณีที่ ไม่โหลดหน้าเว็บ ให้คลิกที่ปุ่ม Advance)

 

 

วันที่เผยแพร่ 20 กรกฎาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin