กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อนักศีกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้การช่วยเหลือนักศึกษาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563


ตรวจสอบรายชื่อนักศีกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้การช่วยเหลือนักศึกษาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ⇒ ดาวน์โหลด

ระบบยืนยันการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563(เข้าระบบด้วยUserและPasswordที่เข้าดูผลการเรียน) ⇒ คลิกเข้าสู่ระบบ

วันที่เผยแพร่ 19 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin